Ďalšie

    Apple

    Apple – iPad Pro – Better than a computer

    Dátum nasadenia: 2/2017 Pozrite si ďalšie spoty zo série: https://www.youtube.com/watch?v=2-5RP-okG8w https://www.youtube.com/watch?v=K--NM_LjQ2E https://www.youtube.com/watch?v=dRM31VRNQw0

    Apple – Portrait mode on iPhone 7 Plus (Profile picture)

    Dátum nasadenia: 2/2017 Pozrite si ďalšie spoty zo série: https://www.youtube.com/watch?v=TEMuA_e71iY https://www.youtube.com/watch?v=672s9XSg05k https://www.youtube.com/watch?v=RcfImAExJ7A