Spoločnosť PepsiCo nasadila vôbec po prvý raz na Slovensku televíznu kampaň pre svoju značku snackov Cheetos, ktorá bola tento rok uvedená na slovenský trh. Kampaň bude nasadená i v online prostredí a instore. Leit motív kampane nepriamo nabáda deti, aby boli zlé k svojím rodičom a takéto správanie nazýva „Poriadnou porciou zábavy.“

Priamo v spote spoločnosť PepsiCo zverejnila síce právne upozornenie „Táto reklama nepodporuje a nie je ani návodom na nebezpečné správanie. Hra so streľbou sa neodporúča opakovať doma,“ ale deti reálne môže reklama, podľa nášho názoru, k takémuto konaniu i tak nepriamo nabádať.

> Čátaj viac

Reklamná agentúra: 2Fresh, Mark BBDO
Dátum nasadenia: 8/2017