Ďalšie

    ŠKODA – Autorizované servisy ŠKODA: Jednotka v servisnej starostlivosti

    Dátum nasadenia: 10/2019