Ďalšie

    RTVS: Ďakujeme, že nedávate za pandémiou koronavírusu predčasne bodku

    Dátum nasadenia: 10/2020
    Reklamná agentúra: in-house RTVS, Sekcia marketingu