Dátum nasadenia: 6/2019
Reklamná agentúra: Zaraguza