Ďalšie

    Progresívne Spolu – Kým pôjde o egá, nikam sa nepohneme

    Dátum nasadenia: 9/2019