Dátum nasadenia: 11/2017

Vizitka kampane:

Názov kampane: Orange Love – vianočná kampaň
Klient: Orange Slovensko, a.s.
Reklamná agentúra Wiktor Leo Burnett
Kreatívny riaditeľ: Martin Ondrušek
Art director: Ivo Zemanovič, Karol Krištofovič, Tomáš Hlavatý
Copywriter: Marek Surovec, Eva Myjavcová
Account: Lenka Karolčíková, Daniela Árpová
Mediálna agentúra: Unimedia
Použité médiá: TV, print, OOH, online
Termín nasadenia: 24.11.2017
Cieľová skupina: Mass market
Produkcia televízneho spotu: Leopard production
Réžia: Max Turek
Názov pesničky použitej v spote: All you need is love