Ďalšie

    O2 – Aj vy si zamilujte našu 4G sieť

    Dátum nasadenia: 9/2019