Šesťminútový video spot, ktorý pochádza z dielne dánskej reklamnej agentúry Very Agency je nabitý emóciami, ktoré odzrkadľujú rodinný život s jeho radosťami i bolesťami.

Hoci posledné výskumy naznačujú, že pre reklamu sú efektívnejšie kratšie spoty, niektoré videá potvrdzujú výnimku. Ako napríklad reklamný spot „Generation“ od Volkswagenu, ktorý divákovi poskytuje možnosť nahliadnuť do vzťahu otca a syna prostredníctvom nezabudnuteľnej jazdy vo veľmi špeciálnom aute.

> Čítaj viac

Reklamná agentúra: Very Agency
Dátum nasadenia: 10/2017