Prípravu a realizáciu celej kampane majú na starosti agentúry Outbreak a PR.Konektor. Outbreak stojí za kreatívnym konceptom, tvorbou videa, všetkých vizuálov a poslaním kampane.

,,Prácu sme zahájili novým návrhom obalu, ktorý prináša pre tento ľúbostný odkaz jasne vyznačený priestor. Hlavným nositeľom emócií je online video nazvané Vyznanie od srdca vytvorené v spolupráci s produkciou Creative Embassy. Zachytáva ženy čítajúce reálne listy od svojich partnerov a predovšetkým emócie, ktoré v nich spomienky na listy vyvolávajú,“ približuje Alena Bílková z Outbreaku.
Čítajte viac.

Dátum nasadenia: 2/2017
Kreatíva: Outbreak, PR.Konektor
Pridukcia: Creative Embassy