Dátum nasadenia: 9/2018
Kreatíva a produkcia: in house