Ďalšie

    Kofola – Vianočný spot

    Dátum nasadenia: 11/2019
    Reklamná agentúra: WMC Grey (pokračovanie príbehu na záver spotu)