Dátum nasadenia: 4/2019
Reklamná agentúra: Zaraguza