Ďalšie

    KFC – Vianočná reklama vo Veľkej Británii

    Dátum nasadenia: 11/2018
    Reklamná agentúra: Mother