Ďalšie

    Fiat – Nový Fiat Toro 2020

    Reklamná agentúra: Leo Burnett
    Región: Brazília
    Dátum nasadenia: 8/2019