Ďalšie

    Denník Pravda: Spot k 100. výročiu

    Dátum nasadenia: 9/2020
    Reklamná agentúra: MullenLowe GGK