Ďalšie

    Public interest​​, Christmas, Super Bowl, Media

    Vianočný spot „The Greatest Gift” – Sainsbury’s

    Sainsbury’s je prevádzkovateľ najväčšej siete supermarketov vo Veľkej Británii. Tohtoročná vianočná reklama rozpráva pôvabný príbeh tvrdo pracujúceho a oddaného otca, ktorý...

    Podobné kategórie