Ďalšie

    Carpathia – Prehliadka CARPATHIE (Jaro Žiak)

    Dátum nasadenia: 9/2019
    Reklamná agentúra: Igor Brossmann