Dátum nasadenia: 2/2017

Pozrite si ďalšie spoty zo série:

https://www.youtube.com/watch?v=TEMuA_e71iY

https://www.youtube.com/watch?v=672s9XSg05k

https://www.youtube.com/watch?v=RcfImAExJ7A