Dátum nasadenia: 2/2017

Pozrite si ďalšie spoty zo série:

https://www.youtube.com/watch?v=2-5RP-okG8w

https://www.youtube.com/watch?v=K–NM_LjQ2E

https://www.youtube.com/watch?v=dRM31VRNQw0